Top

Digitale Dimmers

Digitale dimmer
Digitale dimmer
afmetingen
 
ononderbroken spanning onderbroken spanning Beschermingsgraad
 
55 x 78 x 41 mm 5 A 10 A 20 A

€ 74,95
Digitale dimmer
Digitale dimmer
afmetingen
 
ononderbroken spanning onderbroken spanning Beschermingsgraad
 
55 x 78 x 41 mm 10 A 25 A 50 A

€ 109,95
Digitale dimmer
Digitale dimmer
afmetingen
 
ononderbroken spanning onderbroken spanning Beschermingsgraad
 
42 x 52 x 38 mm 2 A 5 A 10 A

€ 63,00
Digitale dimmer
Digitale dimmer
afmetingen
 
ononderbroken spanning onderbroken spanning Beschermingsgraad
 
55 x 78 x 41 mm 20 A 50 A 70 A

€ 119,95